• गणेश पुमा चिन्तन

मेन्खाप्दा यायो निहोङ्होन् यङ्‌कङ् कफेक्‍वा हाङ्नानिन्
खाबासि कोप्सो हाङ्नानिन् निछो खिप्दानिन् छाप्दानिन् ।

मेन्चा ए मेन्दुङ् राइफल खुन्सो खुलारा रेत्तिका
तङ्खोक्‍वा रादाे गोलि ए आम्सो कुक्कुक्‍वा मेत्दिका ।
बारुज आम्सो कफेक्‍वा काेप्ङा मित्नानिन् खन्नानिन्
पापा ना मेत्दङ् मामाओङ् रिसो लाक मुसो युङानिन् ।।

आप्मुसो युङ्‍मा सेत्मुसो फुङ्‍मा निम्‍नाआ खालि ङसङ्
आहेत् हे सेत्लाम खाप्गरि सिए दोरोत्छे मेन्सिन्मङ् ।
याया निछाचि तान्दोङे युङ्चि निहोङ्होन् मेन्पुङ्‌मङ्
खिप्दाचि बड्‌ढे छाप्दाचि बड्‌ढे सोक्मा ङे मेन्केत्मङ् ।।

निहोङ्होन् बेन्मा सोम्फोङ्‌मा पेए खाबासि मेत्दङ् कि
छाप्मा कि खिप्मा सिओङ्याङ् कोइना कफेक्‍वा मेत्दङ् कि ।
तानदो ङे युङ्‍मा कफेक्‍वा कोप्मा कनिमाक् काचिकु
निहोङ्होन् बेन्मा रेन्खावा चामा बड्‌ढे ङे चाइस्कु ।।

खोन्कि ङे याया सोम्तुक्‍मा निछा निलोक् ए खिप्दाचि
मामालाइ फासो काचि छे मुसो तान्दो ङे युङाचि ।
निहोङ्‍होन् पुङ्‍मा पदोत्‍निन् ने हो साआत्छे कैले छे
सिमा हे मामा लियाङ्सो युङ्‍मा पदोत्निन् कैले छे ।।

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ