• रकोङश्री

सोइ सोइला, लोछुम् ना खाम्मा तुनाबो
तुनाबो तुनाबो,  फागु ङे फोक्सा पुमाबो, सोइ सोइला हो सोइ सोइला
पुमाबो पुमाबो, फागु ङे फोक्सा पुमाबो, सोइ सोइला हो सोइ सोइला

सोइ सोइला, बेलाना बोक्वा सेलेले
सेलेले सेलेले, लाक् मुएने आइ ना पेलेले, सोइ सोइला हो सोइ सोइला
पेलेले पेलेले, लाक् मुएने आइ ना पेलेले, सोइ सोइला हो सोइ सोइला

सोइ सोइला, वाहुत् इ ङासा कुप्‌पिने
कुप्‌पिने कुप्‌पिने, रोदुङ्छा झारा तुप्‌पिने, सोइ सोइला हो सोइ सोइला
तुप्‌पिने तुप्‌पिने, रोदुङ्छा झारा तुप्‌पिने, सोइ सोइला हो सोइ सोइला

सोइ सोइला, खालाम्पाआ खालोक् छुक्‌सि ङे
छुक्‌सि ङे छुक्‌सि ङे, लाक मुसि तान्दो पुक्‌सिने, सोइ सोइला हो सोइ सोइला
पुक्‌सिने पुक्‌सिने, लाक् मुसि तानदो पुक्‌सिने, सोइ सोइला हो सोइ सोइला

सोइ सोइला, ठोला ओङ् मानि सोङ्‌याङ् कि
सोङ्‌याङ् कि सोङ्‌याङ् कि, मन्धुमबो थाप्सङ् युङयाङ् कि, सोइ सोइला हो सोइ सोइला
युङयाङ् कि युङयाङ् कि, मन्धुमबो थाप्सङ् युङयाङ् कि, सोइ सोइला हो सोइ सोइला

सोइ सोइला, सिलि ना कुप्मा तोङ्‌मा कि
तोङ्‌मा कि तोङ्‌मा कि, सोङ्सङ्आ ठोला सोङ्‌मा कि, सोइ सोइला हो सोइ सोइला
सोङ्‌मा कि सोङ्‌मा कि, सोङ्सङ्आ ठोला सोङ्‌मा कि, सोइ सोइला हो सोइ सोइला ।।

 

बुङ्वाफोप् द्वैभाषिक त्रैमासिक, वर्ष १, अंक १, २०६४ असार दोकङ् सेमायाङ् ।

 

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ