सङ्‌घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संशोधन गरी पेश गरेको प्रतिवेदन

[…]

पुरै पढ्नुहोस्

सामान्य ज्ञान सङ्‌गालो-भाग ७, लोकसेवा दर्पण – General Knowledge (GK) – गोरखापत्र

[…]

पुरै पढ्नुहोस्

राजपत्राङ्‌कित तृतीय श्रेणी अप्राविधिक खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

[…]

पुरै पढ्नुहोस्

सहसचिव तथा उपसचिवको लागि आ.प्र., खुला र समावेशी लिखित परीक्षाको विज्ञापन

[…]

पुरै पढ्नुहोस्

शाखा अधिकृत वा सो सरह र नायब सुब्बा वा सो सरह पदको परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना

[…]

पुरै पढ्नुहोस्