श्री इच्छाबहादुर पुमा राई तथा श्रीमती कल्पना पुमा राईबाट चीरस्थायी कोषमा योगदान

[…]

पुरै पढ्नुहोस्

श्री प्रेम बहादुर पुमा राई तथा श्रीमती कविता पुमा राई प्रति हार्दिक धन्यवाद

[…]

पुरै पढ्नुहोस्

किरात पुमा राई चीरस्थायी कोष (२०१२) व्यवस्थापन समिति (२०१९)

[…]

पुरै पढ्नुहोस्

किरात पुमा राई चीरस्थायी कोष (२०१२) व्यवस्थापन समिति (२०१२ – २०१९)

[…]

पुरै पढ्नुहोस्