• ‘सजन पुमा राई स्ट्रगल’

अक्‌नि पुक्‌सिने योङ्‌निचो एन्‌छिचि तोङ्‌याङ्‍सो
बुसित् बुसित् वाङ्‌ङिने मायाङ्‌कु एन्ला लाम्‌याङ्‌सो ।

रोदुङ्छा झाराङा पिस्‌सिने एन्बो एन्लादो
हङ्‌ङिने चेएने दुङ्‌ङिने अक्‍कु हेन्खामादो ।

खन्नाआ तलेस्साङिकु ङा चिन्मा
ङाआ लेस्सुङ्‌याङ्‌कु ङाआ चिन्ना ।

चिन्मुयाङ्‌सो एन्ला झारा रोदुङ्छाआ सिन्मा
सिन्मा ङे पेए दुङ्‌युक्‌रिदो छे छाप्मा ।

निमनाचिआ पचायाङ्‌कु उम् केआछे चाआम्ने
निम्नाचिआ पमुयाङ्‌कु काचि केआ छे मुउम्ने ।

परिइमिन्एन्कु काचिदो झारा फा मुएने
चानिकु चाइन्कु तोङ्‌ङिकि अक्‌नि ङसङ् मुउम्ने चाआम्ने ।

अक्पोङ्बो कपिमादो झारा केआ छे तोक्सुम्ने
खोङ् मनियाङ्‌कु दोङ्दुम्‌चि झारा तोङ्‌ङिकि तङ्दुम्चम्ने
खिम्दो लाम्दक् कुदक् हेप्मुयाङ्‌सो पुक्‌सिने ।।

बुङ्वाफोप् द्वैभाषिक त्रैमासिक, वर्ष १, अंक १, २०६४ असार दोकङ् सेमायाङ् ।

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ